Regulamin Teamspeak 3


§1 Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z serwera teamspeak 3 Virtual Gaming z którym można połączyć się za pomocą adresu "ts.virtual-gaming.eu". W szczególności prawa i obowiązki Administracji serwera oraz Użytkowników.
 2. Właściciel Virtual-Gaming - Administrator Virtual-Gaming, który prezentuje Virtual-Gaming oraz jest prawnym właścicielem wszystkich zasobów Virtual-Gaming, m.in. domen oraz serwerów.
 3. Administracja Virtual-Gaming - Wybrana grupa osób z najwyższymi prawami w Virtual-Gaming. Odpowiada m.in. za koordynowanie Administracją Serwera, rekrutację oraz monitorowanie pracy Administracji Serwera.
 4. Administracja Serwera - Wybrana grupa osób, która odpowiada za pilnowanie aby wszyscy użytkownicy przestrzegali regulaminu, udzielania pomocy użytkownikom, zapewnienia najlepszej możliwej jakości dla użytkowników oraz wdrążania nowych zmian i funkcji.
 5. Użytkownicy Serwera - Użytkownicy dzielą się na 2 grupy:
  a) gość - osoba, która połączyła się z serwerem jednocześnie akceptując Regulamin dzięki czemu uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji, m.in. dostęp do kanałów publicznych,
  b) zarejestrowany - osoba, która została zarejestrowana (oznaczona jedną z rang rejestracyjnych) i akceptuje Regulamin dzięki czemu ma dostęp do wszystkich funkcji dostępnych dla użytkownika, m.in. możliwość posiadania kanału prywatnego.
 6. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu to powinien natychmiastowo rozłączyć się z serwerem.
 7. Nie przestrzeganie Regulaminu grozi karą w postaci wyrzucenia z serwera (ostrzeżenie) lub zablokowaniem dostępu do serwera na czas określony lub nieokreślony (ban). Szczegółowy opis zasad przedstawiono na serwerze TS w opisie kanału 🔀 "Kodeks Karny VGE".
 8. Prosimy o nie kopiowanie treści znajdujących się na serwerze, jeśli chcesz skorzystać z naszych ikonek lub układu kanałów to zapytaj się o zgodę Właściciela. Mówiąc krótko: "po siódme Nie kradnij".

§2 Rejestracja

 1. Rejestracja na serwerze daje dostęp do większej ilości funkcji dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. Użytkownik może dokonać rejestracji wchodząc na automatyczne kanały rejestracyjne znajdujące się w Centrum Pomocy, poprzez stronę www serwera lub za pośrednictwem Administracji.

 
§3 Avatary i Opisy

 1. Opis można ustawić po rejestracji.
 2. Avatar może zostać ustawiony przez osoby z rangą VIP oraz getAvatar.
 3. Jest całkowity zakaz publikowania w opisie i avatarze treści wulgarnych, adresów do stron internetowych, danych o użytkownikach, adresów IP, adresów do innych serwerów lub stron niezwiązanych z Virtual-Gaming, treści zabronionych przez prawo polskie oraz treści uznanych jako niestosowne przez Administracje Serwera.
 4. Jest całkowity zakaz publikowania w opisie i avatarze adresów/linków do portali społecznościowych innych osób.

§4 Kanały Publiczne

 1. Kanały Publiczne są dostępne dla wszystkich użytkowników.
 2. Przeszkadzanie na kanałach publicznych grozi zablokowaniem dostępu do serwera jeżeli użytkownik zignoruje ostrzeżenia.
 3. Jest całkowity zakaz używania na kanałach publicznych modyfikatorów głosu i korzystania z soundboard.

§5 Kanały Prywatne

 1. Kanały prywatne mogą posiadać wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji.
 2. Aby uzyskać kanał prywatny użytkownik musi wejść na kanał "◆ AUTOMAT: Kanał prywatny" po dokonaniu rejestracji.
 3. Nazwy kanałów nie mogą zawierać treści wulgarnych, adresów do stron internetowych, danych o użytkownikach, nazw innych użytkowników, adresów IP, adresów do innych serwerów lub stron niezwiązanych z Virtual-Gaming, treści zabronionych przez prawo polskie oraz treści uznanych jako niestosowne przez Administracje Serwera.
 4. Jest całkowity zakaz używania w nazwach kanałów prywatnych losowego ciągu znaków i/lub samych znaków interpunkcyjnych oraz specjalnych.
 5. Wszystkie kanały prywatne powinny być zabezpieczone hasłem.
 6. Kanały prywatne po siedmiu dniach nieaktywności są kasowane automatycznie.

§6 Rangi/Grupy

 1. Użytkownik może należeć do maksymalnie 9 (dziewięciu) grup serwerowych wykluczając wymienione grupy: rejestracyjne, premium, przywileje, poziomy, nagrody, blokady, specjalne.
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedną rangę rejestracyjną, jeżeli posiada więcej niż jedną to powinien zgłosić to do Administratora bądź ją usunąć.
 3. Użytkownik może sam nadać lub odebrać sobie rangi poprzez stronę www serwera lub za pośrednictwem Administracji.

§7 Nazwa Użytkownika

 1. Użytkownik nie może używać domyślnej nazwy Teamspeak 3.
 2. Nazwa Użytkownika nie może zawierać treści wulgarnych, adresów do stron internetowych, danych o użytkownikach, nazw innych użytkowników, adresów IP, adresów do innych serwerów lub stron niezwiązanych z Virtual-Gaming, treści zabronionych przez prawo polskie oraz treści uznanych jako niestosowne przez Administracje Serwera.

 

§8 Ostrzeżenia, Blokady oraz Skargi

 1. Administracja Serwera może ukarać użytkownika korzystając z zasad przedstawionych na serwerze TS w opisie kanału 🔀 "Kodeks Karny VGE".
 2. Jeśli ukarany użytkownik uważa, że został zbyt surowo lub bezpodstawnie ukarany to może napisać odwołanie na e-mail [email protected]. Podając swoje uuid, nazwę na serwerze, powód oraz nazwę administratora, ktory nałożył karę.
 3. Jeśli użytkownik chce zgłosić skargę na innego użytkownika lub członka Administracji Serwera to może to zrobić kontaktując się z Administracją Serwera.

§9 Zastrzeżenia

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy są informowani o zmianach w regulaminie na stronie Facebook oraz na serwerze.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do ukarania użytkownika w inny sposób niż określony w regulaminie.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwera w celach konserwacyjnych bądź do wprowadzania zmian i/lub nowych funkcji.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Serwer ten jest własnością Właściciela Virtual-Gaming.
 2. Jest całkowity zakaz reklamowania innych serwerów VoIP oraz gier.
 3. Jeżeli użytkownik publikował dane prywatne innych osób i/lub organizacji bądź publikował treści niezgodne z prawem polskim to Administracja Virtual-Gaming w razie potrzeby poda dane użytkownika do odpowiednich służb.
 4. Administracja Virtual-Gaming, Administracja Serwera oraz osoby zarządzające Virtual-Gaming nie odpowiadają za treści udostępnione przez użytkowników, ale dokłada wszelkich starań, aby użytkownik nie publikował treści zabronionych przez prawo polskie oraz danych prywatnych innych użytkowników.
 5. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na serwerze w opisie kanału "▪ Regulamin Serwera ▪".

Wszystkie prawa zastrzeżone - Virtual-Gaming

Wróć na Stronę Główną